VYŠEHRAD atelier

Profil

Propojení účelnosti a estetické hodnoty – to je určující impuls tvorby architektonického studia VYŠEHRAD atelier. Náplní práce je široké spektrum témat v oblasti navrhování novostaveb, rekonstrukcí, interiérů, designu, urbanismu a územního plánování. Každý projekt je řešen individuálně se snahou o nalezení nového a často netradičního řešení. Pro dobrý konečný výsledek díla vzniklého z úzkého dialogu se zadavatelem je nutná účast autora – architekta ve všech fázích procesu. Práce proto nekončí návrhovou studií, se stabilním okruhem spolupracovníků jsou dále zpracovávány projekty pro územní a stavební řízení, realizační dokumentace a podklady pro výběr dodavatele. Optimální průběh realizace je zajištěn inženýrskou činností, autorským a technickým dozorem. Kancelář spolupracuje s předními firmami a konzultanty v oboru statiky staveb, pozemních staveb, techniky prostředí staveb, inženýrských staveb, územního plánování, restaurování památek, krajinářské architektury a zahradní tvorby. Návrhy i projektová dokumentace jsou zpracovávány digitálně, prostorové vazby návrhů jsou ověřovány 3D virtuálním modelem (vizualizace, animace), nebo fyzickou maketou. VYŠEHRAD atelier vznikl v roce 1996, dnes má statut společnosti s ručením omezeným. Práce atelieru byly oceněny v prestižních domácích i zahraničních soutěžích, za nejvýznamnější považujeme GRAND PRIX Obce architektů v roce 2000, 2001, 2009 a hlavní cenu v soutěži contractworld award 2011 – 1. cena v kategorii přestavba / změna využití.

Architekti s týmem spolupracovníků

zleva:
Jiří Smolík (ČKA 02809)
Zdeněk Rychtařík (ČKA 02808)
Vít Vavřina
Martin Šafránek (ČKA 04112)
Jiří Matoušek
Vojtěch Večeře
Pavel Marek
Martin Chudíček
Zuzana Štětinová
Martin Holub
Tomáš Maceška
Vojtěch Lstibůrek
Štěpán Kotous
Jiří Mašek