VYŠEHRAD atelier

Dům s pečovatelskou službou v Písku
architektonická soutěž

soutěžní návrh 1999