EN

Mateřská škola v Pacově

Realizováno 2018

Na místě stávající, stavebně-technicky nevyhovující, budovy mateřské školy navrhujeme novou budovu. Zachováváme pavilonovou strukturu. Dva typy pavilonů – dřevěné kvádry jsou vůči sobě pootočeny o 90° – vytvářejí mezi sebou zajímavé polouzavřené prostory pro pobyt dětí. V severní části umístěná hmota zázemí velkorysou konzolou definuje hlavní nástup, následně vbíhá mezi pavilony a vytváří společný komunikační prostor.