VYŠEHRAD atelier

Obchodní dům Vídeňská v Praze

Koncepční studie 2017