VYŠEHRAD atelier

Mezimostní městský parter v Písku
architektonicko-výtvarná soutěž

1.odměna