VYŠEHRAD atelier

Rekreační objekt ve středních Čechách

studie 2018