EN

Vyšehrad atelier

je architektonická kancelář s výraznou a osobitou ideologií a tvorbou, vysokou úrovní služeb a odborných znalostí založenou zejména na zkušenostech z minulých projektů.

Firma má specifický koncepční a kontextuální přístup založený na hledání odvážné, racionální a jasně soudobé architektury. Jako architekti a designéři máme to štěstí být u toho a ovlivňovat celý proces architektonického díla od první koncepční fáze až po jeho realizaci. S týmem technických konzultantů hledáme ty správná, jasná a pragmatická řešení.

Metodika našeho designu je dána našimi základními hodnotami, které vyznáváme a chceme v naší práci rozvíjet. Díky dobře koncipovaným návrhům může být architektura nejen krásná, ale může zlepšovat pohodu lidí, být citlivá k životnímu prostředí a místu a vůbec dávat věcem správný řád. Náš tvůrčí proces kombinuje zkoumání a často netradiční aplikaci tradičních postupů a řemesel s využitím špičkových technologií.

V průběhu své činnosti ateliér vytvořil širokou škálu inovativních projektů různého rozsahu a programu, práce byly publikovány v různých médiích. Za své projekty ateliér obdržel řadu ocenění a uznání, za nejvýznamnější na národní úrovni považujeme ceny Grand Prix v letech 2000, 2001 a 2009, cenu České ceny za architekturu 2020 a v mezinárodním měřítku pak hlavní cenu Contractworld Award 2011 a BIG SEE Award 2021.

Vyšehrad atelier byl založen v roce 1996 Jiřím Smolíkem a Zdeňkem Rychtaříkem. Sdružení architektů se v roce 2013 transformovalo do společnosti s ručením omezením.

Od roku 2020 vede ateliér Ing. arch. Jiří Smolík (*1970), autorizovaný architekt České komory architektů, číslo autorizace 02 809, absolvent Fakulty architektury ČVUT, člen Akademie ČCA, odborný asistent a vedoucí ateliéru na Katedře architektury FSv ČVUT v Praze.

Tým:

Jiří Smolík
Tereza Mandíková
Jan Ratiborský
Lenka Kiliánová
Aibek Anapin
Markéta Macháčková
Matěj Ševela

Minulí spolupracovníci – architekti – autoři působící v ateliéru:
Zdeněk Rychtařík, Pavel Marek, Martin Šafránek, Lucie Zdichyncová, Šimon Matějovský, Vojtěch Lstibůrek, Štěpán Kotous, František Vorel, Zuzana Štětinová, Jiří Mašek, Vít Vavřina, Vojtěch Večeře, Tomáš Maceška, Martin Holub, Vít Spálenský, Radka Milotová, Josef Černý, Barbora Černá, Michal Tutter, Jiří Stejskalík, Petr Hora, Jiří Kostříž, Aneta Krupková, Milena Kubiszová, Štěpán Martinovský, Josef Němeček, Anna Pavelková, Pavel Petrovka, Peter Požár, Jiří Matoušek, Martin Chudíček, Robert Černý, Radek Začal