EN

Apartmánový hotel v Peci pod Sněžkou

Výrazná architektura v závěru hlubokého údolí Úpy při vjezdu do obce a jako počátek centra moderního horského střediska, v něž se Pec v poslední době rapidně mění. Dvojice „věží“ s apartmány je propojena společným přízemím zázemí a kamenným „soklem“, který je pokračováním místních zdí lemujících silnici. Tvarování stavby a materiálové řešení fasád ve stříbřitém odstínu hliníku v kombinaci se světlým dřevem je v cíleném kontrastu vůči stinnému místu v údolí.