EN

Budova správního objektu lesa – lesovna u Pacova

GRAND PRIX architektů Národní cena za architekturu 2022 – v shortlistu finalistů

Realizace 2021 ve spolupráce s 20–20-ARCHITEKTI

Budova správního objektu lesa – lesovna, která slouží jako kompletní zázemí pro správu lesa společnosti Pacovská lesní s.r.o. je situována do hloubi lesa v lokalitě Na Šimpachu, jihozápadně od města Pacov. Objekt je navržen pragmaticky s ohledem na provozní a funkční využití jednotlivých prostor. Lesovna má střídmý archetypální tvar, tvořený dvojicí základních ortogonálních objemů zastřešených sedlovou střechou. Oba objemy se k sobě připojují v otevřeném úhlu a jsou propojeny spojovacím krčkem. Vymezují tak prostor pro manipulační dvůr, který je pojat jako rozlehlá dlážděná plocha. První, pohledově dominantní objem slouží jako administrativní část, druhý objem potom slouží jako dřevozpracující provozovna. V navrženém řešení se odráží tradice stavebního typu lesních a hospodářských staveb – tvarově, materiálově ale i funkčně. Velká pozornost byla věnována progresivnímu a současnému podání tradičního tvarosloví (ve zpracování detailů, použitých materiálech a jejich kombinacích).

foto: Filip Šlapal