EN

Bytový dům Holečkova v Praze

studie 2009

Návrh byl výrazně ovlivněn výškovým rozdílem, který dosahuje po délce parcel převýšení 25 m a vymezením zastavitelného prostoru od okolních budov. Do vytyčeného prostoru jsme umístili pět nadzemních objektů, jsou koncipovány jako monomateriálové bloky, které vyplnily volný prostor mezi stávající zástavbou. Objekty sestupují po svahu, mají podobnou geometrii, ale pokaždé s trochu jinými proporcemi, měřítkem a charakterem. V soboru je navrženo 35 bytových jednotek, v horních objektech s flexibilními dispozicemi. Spojujícím prvkem jsou chodníky se schodišti kryté stříškami, které se jako stuhy proplétají celou zahradou.