EN

Bytový dům Jeseniova v Praze

realizace 2007

Bytový dům se 17 byty, komercí a podzemním parkovištěm je vsazent do proluky, kde bylo třeba narovnat historickou chybu v parcelách, kdy na sebe uliční a ani dvorní fasády vedlejších domů nenavazovaly. Volíme zalamovanou formu fasád, ze kterých vznikl později námět na komerční název projektu: „PIANO HOUSE“. Dům těží z výhledů vrch Žižkova a do terasové zahrady na jihu.

foto: Filip Šlapal