EN

Bytový dům Křižíkova

Studie 2018

Návrh bytového domu v proluce na ulici Křižíkova. Uliční hmota, současného architektonického pojetí fasády (s ustoupeným posledním podlažím), kde dominují špalety oken bytů je doplněna dvorním kolmým křídlem, které je urbanisticky odvozeno od historické stávající zástavby u okolních objektů v okolí.