EN

Bytový dům v Ostravě

studie 2006

Prostor pro umístění bytového domu vnímáme jako „rozhraní“ dvou světů. Navrhujeme dům, který maximálně zohledňuje kontext místa: směrem ke kostelu decentní a ryze „obytný“ s lodžiemi, terasami a orámovanými výhledy z velkoplošně zasklených „obrazovek“, směrem k Živnobance do Kostelní ulice „brána“ s ustoupeným parterem a dynamicky vykonzolovaným horním podlažím, do rušné Sokolské třídy (resp. Biskupské ul.) výrazem velkoměstský dům s logickým členěním na komerční prosklený sokl, graficky i plasticky pojaté tělo a střešní horizontálně gradující část.