EN

Bytový dům v Praze - Košířích

studie 2006

Naše řešení je prosté – navrhujeme dvojici objektů, které jsou funkčně i architektonicky do jisté míry rozdílné, přesto ve výsledném vzájemném vztahu formují jednotný soubor. Západní robustnější hmota odpovídá městskému typu zástavby, oproti tomu východní objekt je hmotou spouštějící se po spádnici svahu. Je svou orientací otočen do místa parku a zeleně. Forma vrstvených mezonetů s přímými vstupy ze dvora, předzahrádky či pavlače evokuje spíše dojem řadových domů v kompaktnějším uspořádání.