EN

Bytový dům v Praze

Realizace 2018

Domy jsou třípodlažní kvádry, s plochou střechou. Základní hmota – kvádr je v některých místech vybrána a vznikají tak např. terasy v nejvyšších patrech a lodžie. Poslední podlaží tak působí spíš dojmem uskočeného podlaží, budovy jsou opticky sníženy. Hmoty nepřevyšují okolní zástavbu a mají příjemné měřítko komorního obytného souboru. Zároveň ale dávají jasně tušit, že se jedná o domy s více bytovými jednotkami. Hlavní hmota je opláštěna jednotným materiálem – strukturovanou drážkovanou omítkou. V místech, kde jsou hmoty vybrány, je fasáda opatřena hladkou světlešedou omítkou. Ve stejném odstínu jsou navrženy i rámy výplní otvorů a meziokenní panely. Mezi obě hmoty je vložena střecha parkingu, monolitická železobetonová konstrukce. Jejím tvarováním jsou vytvořena zábradlí a prostory pro zeleň. Konstrukce je z velké části kryta terasami z betonových dlaždic a opláštěna dřevěnými latěmi. Ty budou ponechány bez povrchové úpravy k přirozené patinaci – zešednutí, eventuelně opatřeny šedou olejovou lazurou.

foto: Filip Šlapal