EN

Dům seniorů se stacionářem v Libni, Dolní Břežany

Studie 2017

Na místě dožilého objektu v centru obce umísťujeme třípodlažní jednoduchý objekt domu seniorů, který doplňuje přízemní část se společnými prostory, stravováním a denním stacionářem. Obě křídla vymezují klidnou zahradu, do které se i přízemní část maximálně otvírá. Lapidárně čistý a přehledný koncept je reakcí na snahu nenarušit okolní vesnické prostředí a zároveň dát starým lidem kvalitu, ve které se jim bude dobře žít.