EN

Dům sociálních služeb v Pacově

BIG SEE Award 2021 – vítěz
Stavba roku kraje Vysočina v kategorii stavba pro bydlení
Nominace Grand prix architektů Národní cena za architekturu 2020 v kategorii novostavba

Realizace 2019

Dům sociálních služeb v Pacově je koncipován jako přístavba ke stávajícímu domu seniorů, na který provozně i hmotově navazuje. Koncept celého domu, dispozic i vybavení jednotlivých podlaží umožňuje komplexní péči o seniory s Alzheimerovou chorobou. Základním determinantem je nutnost bezbariérových návazností a celkové přehlednosti. Po urbanistické stránce stavba respektuje danosti lokality – velká pozornost byla věnována osazení budovy do svažitému terénu. Záměrem bylo vytvoření rostlého ale funkčně přehledného prostoru, který bude pro své uživatele inspirativní, bude zaměstnávat jejich pozornost, zároveň však bude čitelný a snadno identifikovatelný.

foto: Filip Šlapal