EN

High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity

Soutěžní návrh, studie 2016

Koncept návrhu pavilonu vychází z nutnosti jeho umístění do vymezeného prostoru zelené plochy – parku, do prostoru vymezeného okolními budovami. Ve snaze jim nekonkurovat a zároveň splnit náročný stavební program investora, jsme navrhli zapuštění pavilonu do terénu a takové úpravy okolních ploch, které mají působit maximálně přirozeně a také provozně účelně napojí obě podlaží pavilonu.