EN

Ideová urbanistická studie obce Karlík

Ideová urbanistická studie – soutěžní návrh 2017

Cílem studie bylo vytvořit základní rozvojovou ideu pro obec Karlík, která má silné historické kořeny a je v krásném místě, přesto nyní strádá vlivem neřízeného rozvoje ve druhé polovině 20. století. Konceptem je nalezení základní osnovy důležitých objektů obecní povahy, umístění přirozených prostranství a jejich vzájemné provázání. Studie řeší i logické zakončení „Cesty Kamene“, tedy vznikajícího sochořadí mezi Dobřichovicemi a Karlíkem, a to ve formě nové návsi před kostelem sv. Martina a Prokopa.