EN

Komunitní centrum na Točné v Praze 12

Studie 2021

Návrh komunitního objektu souvisí s celkovou revitalizací centra Točné, kterou jsme navrhovali v roce 2015, záběr řešeného území rozšiřovali v roce 2018 a které se dále projektuje. Nová varianta KC využívá získané plochy návsi po přesunu autobusových zastávek a také plochu stávající dožilé „Hasičárny“, kdy je hmota novostavby vysunuta do prostoru návsi. Centrum se tak stává středem náměstí, ale i středobodem obce. „Zlatý“ plášť jednotný pro fasády i střechy symbolizuje poslání objektu komunitně-kulturního charakteru a také úsilí místních už řadu let. Nová varianta, díky vysunutí do návsi, je schopná umístit vhodnou velikost sálu i další program KC.