EN

Konverze továrny v Horšovském Týnu na obytný komplex

studie 2004

Studie měla za úkol ověřit možnosti konverze objektu bývalého pivovaru, resp. konzervárny, pro novou funkci bydlení a služeb, s ohledem na stávající stav budovy a okolního areálu. Při hledání optimálního řešení byla snaha o maximální využití stávajících konstrukcí a prostor tak, aby byla podpořena ekonomičnost možné budoucí realizace. Nesnažili jsme se stávající objekt architektonicky konzervovat, ale naopak najít současný architektonický výraz postavený na kontrastu původního a nového a to jak v celku, tak detailu.