EN

Mateřská škola v Pacově

Cena v České ceně za architekturu 2020 – FINALISTA
Stavba roku kraje Vysočina 2019 v kategorii školské stavby

Realizace 2019

Na místě stávající, stavebně-technicky nevyhovující, budovy mateřské školy navrhujeme novou budovu. Zachováváme pavilonovou strukturu. Dva typy pavilonů – dřevěné kvádry jsou vůči sobě pootočeny o 90° – vytvářejí mezi sebou zajímavé polouzavřené prostory pro pobyt dětí. V severní části umístěná hmota zázemí velkorysou konzolou definuje hlavní nástup, následně vbíhá mezi pavilony a vytváří společný komunikační prostor.

foto: Filip Šlapal