EN

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
architektonická soutěž

soutěžní návrh 2004

odměna

Základní idea návrhu vychází z provozního řešení a urbanistického kontextu, kdy spojuje pobytovou plochu před knihovnou (náměstí) se samotným objektem knihovny v jeden hmotový a materiálový celek – zvýšená plocha náměstí přechází formou stěn a stropních desek do objektu. Zde klikatící se princip desek vytváří záhyby jednotlivých podlaží, do kterých jsou vsazovány různě velké transparentní objemy jednotlivých částí programové náplně. Desky jsou potaženy plechem s rezavým povrchem, kontextuální vztah „kovového“ objektu k atmosféře industriální Ostravy jistě není lichý.