EN

Nástavba dílny nad garáží
rodinného domu v Praze

Nástavba je umístěna na stávající garáži v jihozápadním rohu pozemku. Objekt je pojednán jako krystal, monomateriálově, obložen antracitovými kosodélnými vláknocementovými šablonami. Hmota nepravidelného polygonálního půdorysu je konzolována přes hranu garáže, čímž se zdůrazňuje jedna ze dvou celoprosklených stěn. Třetí prosklenou plochou objemu je rozměrný střešní světlík, který ukončuje a seřezává nepravidelnou stanovou střechu.

prováděcí projekt 2014