EN

Návrh lesnické expozice v Národním zemědělském muzeu Praha

3. místo v soutěži „Návrh dvou lesnických expozic v prostorách Národního zemědělského muzea“

Motto a filozofie výstavy: Člověk a les jako součást přírody „Co čekat od muzejní expozice na začátku 21 století, a co v této době čekat od expozice, která nám má představit fenomén středoevropského lesa? Myslíme si, že směřování expozice na děti s rodiči (jak je zadáno) je logické a správné. Právě dětem se v posledních letech, za displeji různých elektronických zařízení trvale napojených na internet, často okolní svět téměř ztrácí. Donedávna byl skutečný okolní svět plně součástí našich životů. Věděli jsme, jak okolní svět voní, jak chutná, jaký je na dotek. Okolní svět, to je i les. Znali jsme, jak les roste, jaká je jeho funkce v krajině i přírodě, jak ho třeba chránit a jak ho šetrně využívat. Nyní žijeme v době, kdy se ztracený a jediný logický přirozený vztah k přírodě navrací, ale tento návrat je komplikovaný silou běhu posledních století a silou současných technologií, které nám často v přirozeném návratu k přírodě brání. Chceme mít takovou expozici, kde zase budeme moci cítit, ochutnávat a hladit. Jedině tak můžeme pochopit odkud jsme přišli a co pro nás příroda a les znamená a čeho jsme součástí.“