EN

Obchodní centrum se studentským bydlením

Na místě stávajícího dvoupodlažního obchodního centra navrhujeme ve stejné půdorysné stopě nový polyfunkční objekt. Dvoupodlažní obchodní centrum s pronajímatelnými komerčními jednotkami tvoří podnož domu – kvádr o půdorysných rozměrech 50×68m. Z podnože záměrně vyrůstají dvě obytné části o deseti, resp. šesti podlažích. Dům je jako socha pojednán monomateriálově jako antracitový solidní objekt. Základem obytné hmoty je jednotka s modulovou šířkou 4m, v základu jednopokojový byt s velkorysým oknem na kratší straně. Tyto moduly pak vytvářejí pravidelný rastr oken na fasádě. Aby byla narušena monotónost fasády, jsou některé moduly vysunuty ve formě mělké lodžie a pojednány v odlišném, výrazném materiálu – obloženy barevným plechem. Tento kontrastní materiál objekt oživuje a dává cítit obytný charakter, stejný materiál a motiv orámování se objevuje také na hmotě komerční části – jednak ve formě zvýraznění vstupů do obchodní pasáže a dále jako kryté altány na pobytové zahradě v třetím nadzemním podlaží. Prostor mezi hmotami na této úrovni je oživený masivním ozeleněním střešní zahrady.