EN

Pneuservis v Újezdě nad Lesy

realizace 2013

Sklad pneumatik s prodejnou je navržen jako montovaná hala, ve tvaru hranolu. Budova je opláštěna sendvičovými panely s povrchovou úpravou z bílého lakovaného plechu. Nároží objektu směrem do křižovatky ulic je zvýrazněno prosklenou plochou se šikmým nadpražím.

foto: Filip Šlapal