EN

Přístavba a úprava ZŠ v Kostelní Lhotě

Projekt pro provedení stavby 2017

Projekt řeší rozšíření provozu základní školy o dvě třídy, školní družinu a knihovnu. Vzhledem k historické podstatě staré školy volíme pro přístavbu přízemní formu a materiálový i architektonický kontrast. Přístavba školy není v novém kontextu vnímána jen jako škola, ale jako objekt plný života po celý den, který může plnit další různorodá poslání obecního a komunitního charakteru.