EN

Přístavba Montessori ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12

studie 2016

Zadáním bylo splnit přístavbou ideálně objemové požadavky studijního programu Montessori. Vzhledem k tomu, že jde o přístavbu k architektonicky ucelenému komplexu sídlištní socialistické školy, pojali jsme přístavbu záměrně jako solitérní a soudobý pavilon. Na rozdíl od horizontál původní školy jsme navrhli vertikálu přístavby. V přízemí jsou vstupní prostory a variabilní prostor jídelny, ve 4 podlažích výše pak vždy 2 kmenové třídy, 1 specializovaná učebna, kabinet a hygienické zázemí. Na střeše je odpočinkový prostor ve formě hřiště. Fasády jsou mimo okna obloženy skleněnými tvarovkami, na holé části fasády je cvičná horolezecká stěna. Svah vedle přístavby je využit pro umístění „amfiteátru“.