EN

Přístavba rodinného domu v Klánovicích

realizace 2010

Přistavovaný objekt se nachází v klidné lokalitě původní rozvolněné zástavby. Dvoupodlažní přístavba i původní rodinný dům spolu tvoří kompaktní celek umístěný u severní hranice rozlehlého pozemku. Dispozičně provázané hmoty spolu ostře kontastují a vzájemně jsou propojeny zcela proskleným krčkěm. Pozice a tvar přístavby byl zvolen s ohledem na střídmost, jednoduchost a respekt k rozlehlé zahradě, která dům obklopuje.

foto: Filip Šlapal