EN

Přístavba Základní školy Klánovice

Nominace ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2019

Realizace 2018

Původní budova základní školy v Klánovicích z meziválečného období vyžadovala rozšíření původní jídelny s varnou v suterénu jižního křídla objektu. Jídelnu bylo třeba plošně rozšířit do plochy dvora a v rámci rozšíření byla navrženo rozšíření celého křídla i ve dvou nadzemních podlažích o čtyři třídy s kabinety. Rozšíření křídla je navrženo v novém materiálu i tvarosloví, kdy členění dřevěné laťované fasády vychází z vnitřního uspořádání jednotlivých tříd. Součástí přístavby byla i úprava školního dvora.

foto: Filip Šlapal