EN

Půdní vestavba v Praze - Bubenči

realizace 2006

Navrhovaná půdní přestavba představuje jednu bytovou jednotku vertikálně členěnou do dvou pater navzájem spojených jednoramenným schodištěm. Z uliční strany bylo hmotové členění střechy zachováno, došlo pouze k prosvětlení atelierovými okny. Směrem do dvora je vložena nástavba kubického tvaru opláštěná cementovláknitými deskami. Vzhledem k dobrému stavu dřevěných prvků krovu byla stávající nosná konstrukce krovu zachována a její prvky pohledově uplatněny v interiéru.

foto: Filip Šlapal