EN

Půdní vestavba v Praze - Podolí

realizace 2003

Architektonickým záměrem bylo využití jižní poloviny půdního prostoru k vestavbě bytové jednotky. Stávající dřevěná konstrukce krovu byla v důsledku vestavby nového patra doplněna na některých místech o nosné kovové prvky. Navrhovaná dispozice bytu je mezonetového typu. V hlavním obytném prostoru je pro prosvětlení použita trojice vikýřů sofistikovaného designu, zdůrazňující gradaci celého objektu.

foto: Filip Šlapal