EN

Rekonstrukce a dostavba Baru Admirál

realizace 2009

Řešený objekt s barem, kavárnou a hernou se nachází v centru Mnichova Hradiště. Stávající objekt se skládal z uliční hmoty se sedlovou střechou doplněnou přístavkem směrem do zadní části pozemku, který byl odstraněn a nahrazen dvoupodlažním plochostřechým objektem v celé hloubce parcely. Uliční fasáda, včetně vikýře, byla zjednodušena a očištěna od nepůvodních nánosů minulých let. Provozně funguje objekt jako nápojový bar – kavárna, kdy je možno provoz rozdělit po jednotlivých patrech.

foto: Filip Šlapal