EN

Revitalizace příjezdových a vstupních prostor Lázní Aurora v Třeboni
urbanisticko-architekt. soutěž

Architektonicko-urbanistická soutěž 2017

Architektonicky kvalitní komplex lázní Aurora dnes postrádá solidní a reprezentativní vstupní prostory a kapacitní parkoviště. Náš soutěžní návrh řeší novou organizaci příjezdu a krytého odbavení klientů vysunutím jednoduché, avšak efektní, voštinové desky celoplošného zastřešení vstupu. Směrem dovnitř pak navazuje prostorná vstupní hala s recepcemi, lobby zázemím a dalšími funkcemi. Pro dlouhodobé parkování klientů je navržena druhá podzemní platforma vstupních prostor ukrytá pod volné plochy předprostoru lázní.