EN

Rezidenční bydlení - vily Orlov, Příbram

Studie 2020

Pozemky pro stavbu rodinných domů se nachází na kraji vesnice Orlov, coby západní části města Příbrami. Místo prakticky přímo sousedí s bývalým vojenským újezdem Brdy, jeho nadmořská výška se pohybuje kolem 650 m. n. m. Jedná se celkem o deset stavebních parcel s průměrnou plochou kolem 2000 m². Celková plocha s pozemky se mírně svažuje k východu a poskytuje tak nádherné výhledy na Příbram a Svatou Horu. Hlavním hlediskem, které vedlo k umístění, tvaru a návrhu objektů, je krásný výhled do kraje. U každého objektu jsme se maximálně snažili, aby z jeho obytných místností byl tento výhled zachován a aby si jednotlivé domy navzájem ve výhledu nepřekážely. Od počátku je řešeno usazení domů tak, aby došlo k přehlédnutí přes úroveň střechy níže položených domů. Hlavní obytné prostory domů jsou umístěny vždy do horního z obou podlaží. Zároveň jsou dvoupodlažní objekty umístěny do terénu tak, že jejich podélný tvar navazuje na průběh vrstevnic. Dům tak vždy svým umístěním přirozeným způsobem rozdělí pozemek na dvě úrovně, tedy horní a dolní zahradu. Strmější svahy mezi těmito úrovněmi jsou pokryty půdokryvnou zelení a barevnými skalkami. Rozčleněním zahrady do dvou úrovní se nejen zvýší její využitelnost, ale opticky se už tak velké pozemky ještě zvětší a zahrada zároveň v obou úrovních se stává součástí bydlení, tedy součástí a pokračováním obytného interiéru.