EN

Rodinný dům u Prahy

dokumentace k provedení stavby 2010

Základním konceptem domu je zalamovaná deska vytvářející hmotu – skořápku domu. Do ní jsou vloženy výplně otvorů na celou výšku podlaží a cembonitovými panely opláštěné pilíře. V severovýchodním rohu se hmota zalamuje a vytváří zde objem garáže, na opačném konci vytváří konzolu a poté se ve formě desky zalamuje a vymezuje objem obytné části v přízemí. Dále přechází v terasu pod konzolou (v půdorysné stopě hlavní hmoty) a následně je ukončena objemem zahradního skladu.