EN

Rodinný dům v Brandýse nad Labem

Studie 2021

Pozemek pro výstavbu domu je umístěn na kraji obce ve skupinové zástavbě. Terén pozemku je mírně svažitý a největší rozdíl výšek v délce celého pozemku je 1,7 m. Námi navrhované řešení umístění domu reaguje na urbanismus místa, tvar pozemku, jeho svažitost a orientaci ke světovým stranám. Dům umísťujeme do jihovýchodní části pozemku, co nejblíže vstupu na pozemek. Dům je navržen tak, aby vytvářel bariéru mezi částí pozemku ve vazbě na ulici, železniční tratí a soukromou klidovou částí pozemku. Hlavní hmota domu je koncipována do tvaru písmene „L“. Kvůli přirozené sklonitosti terénu se hlavní hmota na terénem jakoby vznáší, což přidává na lehkosti. Dům je řešený jako jednopodlažní a částečně podsklepený. Dispozice domu je řešena tak, aby byl interiér co nejvíce propojen s prostorem zahrady. Zároveň všechny obytné místnosti mají možnost vstupu na společnou terasu a do zahrady. Materiálové řešení je přirozené k místu – pro většinu fasád byla zvolena omítka ve světlém odstínu šedé. Pouze fasády pod přesahem betonových konzol jsou řešeny se dřevěným obkladem tak, aby zvýraznily tento zapuštěný prostor.