EN

Rodinný dům v Charvátské Nové Vsi, Břeclav

Realizace 2019

Návrh reaguje na atypickou situaci pozemku na okraji obce v těsném sousedství povodňové hráze potoka Včelínek. Vzhledem ke špatným zkušenostem s povodněmi byl terén pozemku v minulosti ještě více přizvednut. Návrh domu toho využívá a orientuje všechny obytné místnosti výhledem do lužních lesů přírodního parku Niva Dyje. Dům je přízemní, zalamovaná křídla půdorysu vymezují různé části pozemku s různou funkcí. Ruku v ruce s tím jde i hmotové řešení s lámáním střešních ploch.