EN

Rekonstrukce rodinného domu v Sembratci, Petroupim

Studie 2021

Rodinný dům, pro který jsou navrhovány úpravy, se nachází na východním cípu obce Petroupim. Jde o součást původního statku , kdy tento objekt vznikl razantní úpravou hospodářského objektu ve 2. pol. minulého století, kdy část tohoto objektu byla ponechána v takřka původním duchu a větší část přestavěna, včetně nové vnitřní dispozice, nových stropů, střechy a hlavně nového architektonického pojetí poplatného době vzniku. Výsledkem je podivná srostlice dvou různorodých částí domu v pojetí, které s původním statkem příliš neladí. Ačkoliv je na zvážení rentabilita úprav starého objektu, klient požadoval se vydat cestou rehabilitace a rekonstrukce stávajícího domu, tedy jeho proměnou do nového kabátu včetně funkčního provozu. Přestavba obytné části domu je navržena řadou spíše drobnějších úprav vedoucích k celkovému zlepšení dispozice. Nová architektonická forma, po vyzkoušení různých variant, ponechává objekt s oběma přiznanými různorodými částmi. Vyrovnává však jeho formu tak, aby obě části objektu spolu vzájemně ladily a byly zajímavé. To, co zásadním způsobem oživuje kompozici obou částí, jsou přidané hmoty – „přístavby“ vnějšího schodiště do tělocvičny (na straně dvora) a zakrytí visuté terasy (na straně rybníka). Tyto nové prvky mají totožný obklad z dřevěných latí. Celkově je nové vyznění domu založeno na celém souboru menších i větších stavebních úprav, na použití přírodních materiálů a na novém citlivém architektonickém náboji.