EN

Rodinný dům v Soběslavi

v realizaci 2012

Na pozemek se stávajícím objektem moštárny umisťujeme nepravidelně zalamovaný jednopodlažní rodinný dům s jednoduchou vnitřní dispozicí centrální chodby s „“navěšenými„“ místnostmi. Dřevěné obložení nízkopodlažního objektu vytváří dojem zahradní pavilónové stavby. Střecha je ze všech stran kromě východu překonzolována oproti půdorysu a tvoří spolu s terasou a východní stěnou vizuálně jednolitý tvar otočeného „“U„“, do kterého je vložen vnitřní kompaktní objem obytného prostoru.