EN

Rodinný dům ve Velkých Popovicích

Realizace 2023

Dům se nachází v okrajové časti Velkých Popovic, v místě přechodu zástavby do krajiny. Trojúhelníkový pozemek je rovnoměrně svažitý, od přilehlé komunikace je oddělen prudkým náspem. Na tyto danosti prostředí je reagováno v návrhu domu. Parkování zasouváme pod dům na úroveň ulice. Jednotlivé části, rozložené po svahu, vytvářejí tvar písmene U otevřeného do pobytové části zahrady. Uvnitř, mezi křídly domu, je navržena terasa a bazén, pod částí nejvýše umístěného křídla domu je umístěno kryté sezení s venkovní kuchyní. I vnitřní dispoziční řešení reaguje na průběh svahu. Materiálové řešení zohledňuje okolní přírodu, fasády jsou obloženy prkenným obkladem stabilizovaným opálením, na otevřeném spodním podlaží i na stropech v interiéru je použit pohledový beton, střecha kopírující průběh svahu má extenzívní ozelenění.