EN

Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu
architektonická soutěž

Studie 2009