EN

Územní studie centra Vraného nad Vltavou

2018

Územní studie řeší lokalitu US1 dle územního plánu obce. Tato plocha, mezi železnicí a bývalými areály papíren, je jediný prostor, kde obec může v dnešní době řešit centrum v logickém těžišti obce. Územní studie proto zde zakládá formu veřejného prostoru – náměstí, umísťuje plochu tržnice a plochy parkování, stejně tak doplňuje v prostorech uvolněných bývalou vlečkou zelené parkové plochy. Vše musí zároveň zohlednit i řešení automobilové dopravy, obsluhu revitalizovaných území a železniční přejezd.