EN

Územní studie lokalit Bývalé teplárny a podél ulice U Skladu
v Praze - Komořanech

Územní studie pro potřeby návrhu na změnu UP 2016