EN

Vestavba objektu menzy a laboratoří v areálu ČVUT na Karlově náměstí

studie 2005

V historickém prostředí původního areálu ČVUT, zaujímajícho prakticky polovinu bloku pod Karlovým náměstím, jsme byli vyzváni k řešení dvorní vestavby. Studie objektu byla řešena v několika variantách, rozdíl byl v požadované funkční náplni a tedy v objemu stavby. Variantně měla být posouzena možnost využití dvora jako pobytové ozeleněné plochy s objektem „pavilonu v zahradě“, který bude sloužit jen jako menza a klub s bufetem. Druhá alternativa byl návrh budovy, která obsahuje základní fakultami požadované funkce – bufet, menzu, laboratoře MI, tělocvičnu a kanceláře pedagogů.