EN

Vila v Praze - Stodůlkách

realizace 2011

Rodinný dům je umístěn na pozemku na rozhraní zástavby převážně bytových domů na severu a Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí na jihu. Na spodním hranolu v šedé omítce spočívá expresivně tvarovaná hmota obložená cedrovými palubkami, která na jihozápadním konci vybíhá ve formě široké lodžie nad terasu v přízemí.

foto: Filip Šlapal