EN

Vila v Šestajovicích

realizace 2011

Rodinný dům je na pozemku situován v poměrně netradiční poloze, která je dána místními souvislostmi a snahou o maximalizaci volné, nezastavěné, kvalitně osluněné plochy zahrady. Mírně svažitá parcela určená k zastavění je vklíněna do křižovatky přilehlých místních komunikací. Vlastní rodinný dům půdorysného tvaru písmene L je umístěn až k severozápadnímu nároží pozemku k hraně této křížovatky. Takto umístěný dům svým tvarem a polohou maximalizuje volnou plochu zahrady a zároveň zahradě vytváří „záda“. Směrem do ulice působí dům formou stěny – svou hmotou vytváří a definuje uliční prostor. Volně navazuje na stěny na protilehlé straně komunikace.

foto: Filip Šlapal